Home
Oferta
Zasięg
Kwalifikacje
Ulubione linki
Kontakt
   
 


  • Podyplomowe studia Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Wyższej Szkole Służby Pożarniczej
  • Kurs pedagogiczny

Dodatkowo

  • przeszkolenie w zakresie ochrony inf. niejawnych wymagane przepisami ustawy z dn. 22.01.1999r. o ochr. informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95)
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „poufne”
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”

Referencje